Error when connecting to mysql database

I posted some questions about connecting to a mysql database in vb.net 2008.

Well it works super gr8 but theres only 1 problem :P.

If i want to run the program on a other pc then he gets an error when starts my program:

Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.

************** Tekst van uitzondering **************
System.IO.FileNotFoundException: Kan bestand of assembly MySql.Data, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d of een van de afhankelijkheden hiervan niet laden. Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Bestandsnaam: MySql.Data, Version=5.2.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d
bij MailProgram.Form4.Button3_Click(Object sender, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

WRSCH: registratie van assembly-bindingen is uitgeschakeld.
Als u assembly-bindingsfouten wilt registreren, stelt u de registerwaarde [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog] (DWORD) in op 1.
Opmerking: er is een prestatiestraf gekoppeld aan de registratie van assembly-bindingsfouten.
Als u deze functie wilt uitschakelen, verwijdert u de registerwaarde [HKLMSoftwareMicrosoftFusion!EnableLog].************** Geladen assembly's **************
mscorlib
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Supernova
Assembly-versie: 1.0.0.0
Win32-versie: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Robrecht/AppData/Local/Temp/Rar$EX02.161/Supernova.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Assembly-versie: 8.0.0.0
Win32-versie: 8.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------

************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.

Bijvoorbeeld:

Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt."^I hope someone can help me?

Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories